top of page

I'm Every Lesbian (2013-2016)

I'm Every Lesbian består av fysiska stadsvandringar,  audioguider och kartor som bygger på intervjuer med lesbiska* som bor på en specifik plats och presenterar delar av den platsens lesbiska historia. Berättelserna presenterar båda den mer officiella lesbiska historien –  viktiga samlingsplatser, organisationer och aktioner, men också på personliga berättelser om kärlek och vänskap för att spegela hur sociala och politiska rörelser påverkar individen.

 

Varje stadsvandring finns som en tvåspråkig audioguide med karta. Sedan 2013 har jag genomfört projektet i Tirana, Belgrad, Norrköping, Malmö, Boxholm, Tensta och Oslo. Vandringarna har antingen letts av mig eller av lokala lesbiska/queera aktivister. Materialet till vandringarna är fritt för alla queera att aktivera. Kartorna över Oslo, Tensta och Malmö är illustrerade av Ylva Emel Karlsson.  

* I projektet har jag definierat lesbiska som "personer med eller med en önskan om lesbiska upplevelser". Jag har försökt att vara tydlig med min syn på sexualitet, såväl som kön, som något flytande och föränderligt och naturligtvis även självdefinierat.

Ladda ner appen izi.travel till din smartphone för att lyssna på audioguiderna eller följ länken nedan för att lyssna online.

Oslo >>>

Tensta  >>>

Boxholm >>>

Malmö >>>

Norrköping >>>

Belgrad >>>

Tirana >>>

bottom of page