top of page

Vår berättelse (2016)

Installation: ljud x2 (5:51 min) och video (23:41 min), lånade föremål från  Västerbottens museums arkiv.

Maja Beskow (1877-1964) och Juliana (Julia) Byström (1857-1946), båda lärare, levde tillsammans i nästan 40 år under första hälften av 1900-talet. Maja är mest känd för att vara den första kvinnan som anställdes som lärare vid Umeå gymnasium, men hon var också en skicklig illustratör, amatörfotograf och aktiv i sociala klubbar samt en av grundarna av Sjömanshemmet i Holmsund. Julia hade också en av de ledande befattningarna som då stod till förfogande för kvinnor vid Umeås folkskollärarhögskola och hon var även aktiv i Svenska kvinnomissionsföreningen där hon träffade Maja 1905. Då deras hem skänktes till Västerbottens museum efter Majas död vi vet ganska mycket om dessa kvinnor. Högar av brev, dagböcker, fotografier, skisser och målningar finns kvar för eftervärlden. Trots det finns relativt få brev som skickats mellan de två kvinnorna kvar, vilket gör det svårt att fastställa karaktären av deras förhållande. Julia lämnade dock hela sitt arv till Maja och de ligger begravda i samma grav på västra kyrkogården i Umeå.

Verket består av en kopia av Maja Beskow och Julia Byströms vardagsrum där två ljudspår spelas upp för besökarna - ett i soffan och ett i höger fåtölj - en fantasi om deras första möte. En video visas också i installationen där tre queera par bosatta i Umeå berättar om sin första dejt.

Projektet gjordes på uppdrag av Konstfrämjandet Västerbotten och Västerbottens museum som en del av projektet The White House.

bottom of page