top of page

Sunday Night Spells (2023) 

I arbetet med filmen har jag tänkt mycket på kopplingarna mellan lek, ritual, konst och queerhet. Barns lekar, religiösa ritualer och konstnärliga praktiker erbjuder alla utrymme att förstå sig själv och världen och att skapa mening - individuellt eller i gemenskap med andra. Samtidigt kan de vara sätt att undersöka vad som skulle kunna vara möjligt och att fantisera om det tillsammans.  

 

Filmen gjordes på uppdrag av Gotlands konstmuseum och i samarbete med en grupp för transungdomar på ungkulturhuset Fenix i Visby.

Musik av Silas Lilo Jensen /REMBODY

Kamera: Erik Landerdahl

bottom of page